Tag Archives: Thuỷ châm

Thuỷ châm

Thủy châm là phương pháp điều trị kết hợp giữa Y học hiện đại và Y học cổ truyền, bác sĩ sẽ dùng 1 loại thuốc tiêm vào vị trí huyệt đạo tạo ra kích thích hóa học để điều trị bệnh một cách nhanh chóng. Một số loại thuốc Tây được sử dụng trong[…]