Tag Archives: Châm cứu

Châm cứu

Châm cứu ra đời cùng lúc với sự hình thành nền Y học. Chữ Y theo nguyên nghĩa được tạo thành bởi 3 phần: 2 phần trên có 1 phần là mũi tên, 1 phần là bàn tay vung lên, còn phần dưới cùng chính là tượng trưng cho người thầy thuốc. Ghép 3 phần[…]