Khám

200.000đ

Châm cứu

200.000đ

Xoa bóp

150.000đ
Thời gian 15 phút

Cứu ngải

50.000đ

Tập phục hồi chức năng

200.000đ

Giác hơi/ Chích máu

100.000đ

Thuốc thang

150.000đ

Cấy chỉ

2.000.000đ